ارائه سرویس جدید مای میلر


ارائه سرویس جدید مای میلر

تاریخ ثبت خبر: 1399/6/20 کد خبر: 80018 (خبر مهم)
مای میلر سرویسی در جهت ارسال ایمیل گروهی و تبلیغاتی می باشد این مجموعه در گذشته در قالب یک وب سایت جداگانه فعالیت می کرد اما از شهریور ماه 1399 تحت مجموعه فارسجو به آدرس: www.email.farsjoo.com فعالیت خود را ادامه می دهد.

بهنام
تاریخ ثبت: 1399/6/20
موفق باشید خودتون و تیمتون