غیر فعال شدن سرویس ارسال ایمیل گروهی (مای میلر)


غیر فعال شدن سرویس ارسال ایمیل گروهی (مای میلر)

تاریخ ثبت خبر: 1400/1/5 کد خبر: 110022 (خبر مهم)
با توجه به مشکلات ایجاد شده توسط برخی از کاربران متاسفانه بر آن شدیم که سرویس ارسال ایمیل گروهی (email.farsjoo.com) را غیر فعال کنیم. این امر بر خلاف میل ما بود اما با توجه به شرایط پیش آمده چاره ای جز این نبود. هدف اصلی ما علاوه بر ارائه سرویس های متعدد، ادامه فعالیت سایت اصلی است در این راه هر موضوعی که این روند را دچار مشکل کند از چرخه فعالیت حذف می گردد.