اختلال در سرویس کیفیت هوای تهران


اختلال در سرویس کیفیت هوای تهران

تاریخ ثبت خبر: 1401/3/17 کد خبر: 140022
با توجه به مشکلی که برای وب سایت شهرداری تهران و سرویس های وابسته به آن ایجاد شده است، سرویس http://air.farsjoo.com نیز به دلیل دریافت اطلاعات از سرویس های شهرداری دچار مشکل شده است. از همین رو از کاربران خود درخواست داریم تا بهبود این مشکل صبر کنند. پس با توجه به ایمیل های پی در پی کاربران باید بگوییم که این مشکل از سمت فارسجو نمی باشد و به همین علت نمی توانیم زمان مشخصی را برای برطرف شدن آن ذکر کنیم. ما نیز همانند شما منتظر هستیم!