فعال شدن سرویس آلودگی هوای تهران


فعال شدن سرویس آلودگی هوای تهران

تاریخ ثبت خبر: 1401/4/9 کد خبر: 140023 (خبر مهم)
پس از مشکلی که برای سایت و مجموعه های شهرداری تهران ایجاد شد، سرویس آلودگی هوای تهران فارسجو نیز که اطلاعات خود را از شهرداری دریافت می کرد با مشکل مواجه شده بود. هم اکنون در تاریخ 9 تیر ماه 1401 سرویس آلودگی هوای تهران فارسجو (http://air.farsjoo.com) فعال گردید و خطاهای ایجاد شده مرتفع گردید. از همین رو تمامی کاربران می توانند وضعیت بر خط آلودگی هوای شهر تهران را از طریق این سرویس مشاهده کنند.

کریمی
تاریخ ثبت: 1401/8/20
سلام لطفا تو این سرویس هوای شهرای دیگه هم قرار بدید