نبود برخی از سایت ها در لیست نتایج جستجو


نبود برخی از سایت ها در لیست نتایج جستجو

تاریخ ثبت خبر: 1401/10/17 کد خبر: 140024 (خبر مهم)
در ماه های اخیر که حجم جستجوها در فارسجو بسیار زیاد شده است باید بگویم که با برخی انتقادات مواجه شدیم. از جمله مهمترین این انتقادات نبود سایت های ایرانی معروف در لیست نتایج جستجوی فارسجو است. خب در این زمینه باید بگویم که الگوریتم و بات های جستجوگر فارسجو هر سایتی را که بتوانند پیمایش کنند در سیستم ثبت می کنند. به عبارتی سایت های ثبت شده در فارسجو به صورت دستی اعمال نشده اند و حاصل کار الگوریتم پیمایشگر فارسجو می باشند. برای مثال سایت "دیوار" توسط الگوریتم فارسجو بارها مورد بررسی قرار گرفته است اما چون پیمایش کدها در آن به هر دلیلی BLOCK شده است نتوانستیم آن را در لیست نتایج خود ثبت کنیم. بدیهی است که این سایت در گروه سایت های پر بازدید ایرانی است اما ما نتوانستیم آن را پیمایش کنیم. این نکته برای سایت های مهم دیگر نیز مصداق پیدا می کند. ذکر این نکته بسیار مهم است که جستجوگر فارسجو نتایج خود را از گوگل یا ... دریافت نمی کند و کاملا درون سیستمی عمل می کند. الگوریتم فارسجو در حال ارتقاع است و روزانه سایت های بیشتری به لیست نتایج افزوده می شوند. مجتبی گل نوری موسس و مدیر جستجوگر فارسجو.

محمد مهدی سلحشور
تاریخ ثبت: 1401/10/19
تو پیدا کردن خبر عالی هستید من مدام تو نیوزتون هستم. جستجوگر ایرانی فارسجووو