قطع یک سرویس دیگر از محصولات فارسجو


قطع یک سرویس دیگر از محصولات فارسجو

تاریخ ثبت خبر: 1402/6/11 کد خبر: 150027 (خبر مهم)
متاسفانه با مسدود سازی سرویس کوتاه کننده آدرس (url.farsjoo.com) مجبور شدیم که این سرویس را از جمع محصولات فارسجو حذف کنیم. پس از حذف سرویس "کیفیت هوای تهران" این دومین سرویسی است که مجبور به حذف آن شدیم. مشخصا این امر با ناراحتی زیادی همراه بود اما راه حل دیگری را پیدا نکردیم. به عنوان مدیریت فارسجو از شما عذرخواهی می کنم و امیدوارم چنین اتفاقی دیگر رخ ندهد.

مریم
تاریخ ثبت: 1402/9/30
هر روز یک سرویس..‌‌‌....