نمایش آمار لحظه ای ویروس کرونا در نتیجه جستجو


نمایش آمار لحظه ای ویروس کرونا در نتیجه جستجو

تاریخ ثبت خبر: 1399/5/9 کد خبر: 70016 (خبر مهم)
با توجه به شرایط  بحرانی ویروس کرونا در ایران بر آن شدیم تا آمار لحظه ای و تایید شده ای از ویروس کرونا را در نتیجه جستجو نمایش دهیم. این آمار شامل تعداد بهبود یافتگان، مبتلایان تایید شده و فوتی ها می شود. این سیستم در نتیجه جستجو در دو بخش صفحات ثبت شده و اخبار فارسی نمایش داده می شود.