سرویس جدید، نمایش شاخص کیفیت هوای تهران


سرویس جدید، نمایش شاخص کیفیت هوای تهران

تاریخ ثبت خبر: 1399/10/23 کد خبر: 90019 (خبر مهم)
با توجه به شرایط آب و هوایی کشور بر آن شدیم سرویسی را در جهت نمایش شاخص کیفیت آلودگی هوا برای شهر تهران راه اندازی کنیم. تمامی کاربران می توانند از طریق این آدرس: http://air.farsjoo.com به این سرویس دسترسی داشته باشند. لازم به ذکر است که دیتای این سرویس از طریق سامانه های تشخیصی کشور جمع آوری می گردد. با امید به اینکه با ارائه این مجموعه توانسته باشیم سهمی هر چند کوچک در بهبود عملکرد کاربران در رفت و آمد روزانه در خارج از منزل داشته باشیم. هوای پاک سهم همه ایرانیان است.