رایگان شدن تمامی سرویس های رامک


رایگان شدن تمامی سرویس های رامک

تاریخ ثبت خبر: 1400/5/25 کد خبر: 120022
بررسی استاندارد بودن کدها در سرویس رامک (ramak.farsjoo.com) به شکل کامل رایگان شد. از این پس تمامی کاربران می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای از سرویس های "رامک" استفاده کنند. لازم به ذکر است در گذشته تنها برای این گزینه مبلغی از کاربر دریافت می شد و بقیه موارد رایگان بودند اما از امروز تمامی گزینه ها به صورت رایگان ارائه می شوند.