اخبار فارسجو


شاید به نظر شما ساده برسد که طبق قوانین جدید چه زمانی برای خودروی خود جهت دریافت معاینه فنی اقدام کنید. اما عده ی زیادی از مردم هستند که تشخیص زمان دریافت معاینه فنی خود برایشان مشکل است و بعضا جهت دریافت سوال با پرداخت هزینه به دیگران مراجعه می کنند! از همین رو بر آن شدیم تا با ارائه ابزاری کوچک و ساده بتوانیم به راحتی زمان دریافت معاینه فنی را با توجه به اطلاعات خودروی شخص، مشخص کنیم.
آدرس ابزارک: http://inspection.farsjoo.com

علی
تاریخ ثبت: 1398/1/6
عالی
محسن
تاریخ ثبت: 1397/12/13
کاربردیه واقعا مرسی